Embossing

Embossing gun- https://amzn.to/2OA0Wul

Embossing pen - https://amzn.to/34eQZZJ

Embossing glitter- https://amzn.to/2rdsei5